Tufan ÇELİK (Tomak Hoca)

Cumartesi, 04 Nisan 2009 00:12
 
 
Tufan Çelik (Tomak Hoca) 1883-1975
 
1883 Giresun merkez Tekke köyü Guraba mah. doğdu. Babası Abdullah, dedesi Hacı Ahmet’tir. Civelek oğullarındandır.

1325(1910)’de İstanbul Darülhadis’den bilimtihan tabur imamı olarak

Harbiye nezareti emri ile Adana Kuvayı Mürettebe emrine girmiş,oradaki

Ermeni İsyanına iştirak etmiş, aynı yıl içinde Kırk kilisada Alay 77 Tabur İmamlığı vazifesinde iken Balkan Harbi başlamış ve kıtasıyla harbe iştirak etmiş ve Balkan Harbini müteakip 10 Temmuz 1330 (1914)’da Birinci cihan savaşına ve 1. Tümen 19. Alay 4. Tb İmamı olarak istihdam edilmiştir.

Çanakkale zaferini müteakip, aynı Alay ve aynı Taburla Muş’da vazifelendirilmiştir.Oradan Filistin cephesine ve Gazze’de 20 Eylül 1334(1918)’de esir edilmiş 18 Ay Mısır kovisna üsera kampında kalmış ve nihayet İstanbul’a gelebilmiştir.

Güzel ve cennet yurdumuz her tarafından işgale başlanmış,Anadolu’da hayat ve memat mücadelesi başlamıştır.Allahın inayeti ile Samsun’a çıkabilmiş ve Samsun’da 45. Alay emrine girerek 4. Tabur imamı olmuştur. Samsun’da teşekkül eden hücum taburu 15. fırkaca Yunan cephesine sevk edilerek cepheye vardığında 56. alay imamlığına terfian tayin olmuştur.Büyük zaferi müteakip Alay ve Taburuyla Amasya’ya gelmiştir ve oradanda Tekaüden Terhis edilmiştir.

Afyonkarahisar, Dumlupınar muharebatında ve düşmanın takibatı esnasında asarı hamaset ve fedakari gösterdiğinden dolayı T.B.M.M.’nin 06.11.1338(1922) tarihinde vukubulan 133. inikadının celcesinde beyaz şeritli istiklal madalyası verilmiştir.

 

Zayiinden dolayı yeniden tanzim edilen istiklal madalyası belgesi.

 

 

 

 

 

 

1943 senesine kadar ki zaman içindede askere gidip gelmeler olmuş ve 1943 senesinde terhis olmuştur.

Terhis’inden ve emekli olmasından sonra da Tekke köyü camisinde Fahri olarak imamlık görevinde yürüterek 1970 yılında yaşlılığından dolayı bu görevide bırakmıştır.

1975 yılında vefat etmiş ve Tekke Köyü Guraba mahallesinde medfun bulunmaktadır. Allah (c.c.) mekanını cennet eylesin.

 

Tufan Çelik'in Terhis belgesi

Son Güncelleme ( Çarşamba, 23 Mart 2011 08:57 )
 
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews
|